Aktywizacja

O co chodzi?

W dziale znajdziesz bazę instytucji, które promują działania opierające się na zasadach lekkiej stopy. Możesz tutaj poczytać o akcjach i kampaniach, które zostały podjęte w celu aktywizowania lokalnych społeczności. Informujemy też o wydarzeniach, w których możesz wziąć udział.

Propozycje działań aktywizujących przedstawionych w Pakiecie scenariuszy EkoPasja / PasjoTeka

Zachęcamy do wypełniania palety działań własnymi propozycjami działań realizowanych w określonych obszarach tematycznych. W działaniach tych pomocnym narzędziem jest nasz „poradnik dla nauczycieli zawierający scenariusze zajęć

REKLAMAcje
Zorganizowanie wystawy „Świat konsumenta”;

Zorganizowanie konkursu „Dziwadła” podejmującego temat negatywnego oddziaływania reklam komercyjnych;

Przeprowadzenie plebiscytu „Toksyczna reklama”;

Zorganizowanie Finału Plebiscytu na toksyczną reklamę np.:„Toksyczna gala” plebiscytu na toksyczną reklamę;

Zaprojektowanie i przeprowadzenie zajęć dotyczących zwiększenia dystansu do reklamy komercyjnej dla dzieci w wieku  przedszkolnym.

ZAKUPY
Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie happeningu wykształcającego krytyczny stosunek do reklam u konsumenta;

Zorganizowanie w szkole, we wsi, na osiedlu konkursu na własnoręcznie wykonaną (dzierganą, wyszywaną, tkaną, malowaną) torbę na zakupy, wielokrotnego użytku;

Zorganizowanie, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Nowa Idea, kampanii „Przyjazny sklep”. Nowa Idea zapewnia bezpłatne szkolenia dla organizatorów kampanii;

Przeprowadzenie dla personelu i klientów sklepu kursu na wybieranie opakowań najmniej uciążliwych dla środowiska;

Opracowanie i  spopularyzowanie  reklamy Dnia bez kupowania wyjaśniającej ideę tego święta konsumentom w Twoim mieście, wsi, miejscowości;

Opracowanie i przeprowadzenie na Dzień Ziemi konsumenckich happeningów popularyzujących filozofię umiaru w konsumpcji;

Przygotowanie dla członków rodzin i znajomych prezentów, których nie można kupić.

DOM
Zorganizowanie w miejscu swojego zamieszkania konkursu na „dziki trawnik” – najprawdziwszy skrawek dzikiej przyrody;

Przygotowanie z domownikami potrawy wg „babcinej” receptury z wykorzystaniem (w miarę możliwości) wyposażenia starej kuchni;

Przemyślenie z domownikami na nowo, jak ograniczyć strumień rzeczy, które trafiają do domu;

Przygotowanie i  wdrożenie z domownikami planu działania wprowadzającego zmiany  w zachowaniach związanych z oszczędzaniem wody w domu;

Przygotowanie i  wdrożenie z domownikami planu działania wprowadzającego zmiany  w zachowaniach związanych z oszczędzaniem w domu energii elektrycznej i cieplnej;

Przemyślenie z domownikami na nowo sposobu gospodarowania odpadami w domu, by wyrzucać z niego jak najmniej śmieci;

Opracowanie planu działania wprowadzającego zmianę gospodarki odpadami w domu;

Przeprowadzenie w domu remanentu i przekazanie zbędnych rzeczy osobom potrzebującym;

Zorganizowanie  dla rodzin  Festiwalu dobrego jedzenia;

Zorganizowanie konkursu dla rodzin na najpiękniejsze ozdobienie stołu darami natury;

Zorganizowanie dla rodziny, kręgu przyjaciół wycieczek rowerowych, krajoznawczych;

Opracowanie i wypromowanie wśród mieszkańców miejscowości, w której mieszkacie, elektronicznej mapy gospodarstw agroturystycznych  Waszego regionu, gminy.

ODPADY
Przemyślenie w społeczności szkolnej na nowo sposobu gospodarowania odpadami w szkole, by wyrzucać z niej jak najmniej śmieci;

Przygotowanie planu działania wprowadzającego zmianę gospodarowania odpadami;

Zorganizowanie w szkole licytacji zbędnych rzeczy zebranych od uczniów i ich rodzin. Dochód przeznaczając na wcześniej określony cel;

Opracowanie i spopularyzowanie mapy sklepów typu second hand – nie tylko odzieżowych – działających w Twoim miejscu zamieszkania;

Opracowanie i spopularyzowanie elektronicznej mapy punktów usługowych związanych z naprawianiem rzeczy: szewc, kaletnik, rymarz, usługi krawieckie, usługi cerowania artystycznego, zegarmistrz, naprawa RTV i AGD;

Zorganizowanie i spopularyzowanie w swoim miejscu zamieszkania, szkole, bloku  punktu wymiany rzeczy;

Założenie przydomowego kompostownika;

Zorganizowanie, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Nowa Idea, kampanii „Szalone kubełki”. Nowa Idea organizuje bezpłatne szkolenia.

* szota.biz
© PasjoTeka / EkoPasja 2009 / 2012