Aktywizacja

O co chodzi?

W dziale znajdziesz bazę instytucji, które promują działania opierające się na zasadach lekkiej stopy. Możesz tutaj poczytać o akcjach i kampaniach, które zostały podjęte w celu aktywizowania lokalnych społeczności. Informujemy też o wydarzeniach, w których możesz wziąć udział.

Zielona Inicjatywa Gospodarcza

zigMINOd 1.11.2008 krakowska Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadzi program „Zielona Inicjatywa Gospodarcza”. Jego celem jest wsparcie w zakresie standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji, promocji oraz zatrudnienia takich lokalnych przedsiębiorstw jak np.:

 • sklepy z żywnością ekologiczną i bary wegetariańskie
 • firmy reusingowe i recyklingowe
 • firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku (np. panele słoneczne, torby wielorazowe)
 • firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. wypożyczanie i naprawa rowerów oraz innego sprzętu) czy promujące zdrowy styl życia
 • Ekologia to nie tylko sadzenie drzew i sortowanie odpadów. To także korzystanie z małych, lokalnych przedsięwzięć, w myśl zasady „małe jest piękne” i „myśl globalnie, kupuj lokalnie”. Dzięki takim zachowaniom produkty nie muszą być pakowane, mrożone, konserwowane i przewożone tysiące kilometrów. Co niemniej ważne – więcej pieniędzy pozostaje w lokalnej gospodarce ożywiając daną społeczność.

  Świadoma konsumpcja to nie tylko zakupy towarów i usług przyjaznych dla ludzi, zwierząt i środowiska, ale przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań wychodzących ponad rynek i komercję. Wymienianie, pożyczanie, naprawianie, przerabianie, dzielenie się – w ramach ZIGu chcemy też promować te firmy, które czasem nie są jeszcze kojarzone z ekologią, które często same nie mają świadomości swej „ekologiczności” – antykwariaty, warsztaty naprawcze, wypożyczalnie, których działalność łączy efekt ekologiczny i społeczny.

  W odróżnieniu od działań mających na celu skłonienie społeczeństwa do odpowiedzialnej konsumpcji (wytworzyć popyt), zadanie projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” to przede wszystkim wzmocnienie podaży – wsparcie już istniejących firm proekologicznych poprzez usprawnienie ich działania, poprawę ich oferty i promocji. W ten sposób chcemy pomóc realizować proekologiczne wybory konsumenckie już uświadomionym obywatelom. W ten sposób chcemy wpłynąć na poprawę stanu środowiska.

  zig2„Zielona Inicjatywa Gospodarcza” różni się od stosunkowo licznych ostatnio działań na rzecz czystego biznesu czy tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest skłonienie firm (zwłaszcza dużych) by w swej bieżącej działalności zwróciły większą uwagę na aspekty ekologiczne i społeczne. „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” skupia się natomiast na firmach małych i mikro, których profil działania jest nastawiony na dostarczanie społeczeństwu proekologicznych towarów i usług. Często firmy te borykają się z rozmaitymi problemami w zakresie swojej bieżącej działalności, np. z powodu braku środków na doradztwo czy reklamę. Część tych firm zalicza się do obszaru ekonomii społecznej a część stanowi stricte prywatny, często rodzinny, biznes.

  Krakowscy proekologiczni przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się, bliżej poznać, omówić wspólne problemy i możliwości ich rozwiązania. Spotkali się zarówno ci z różnych „podsektorów”, którzy na co dzień nie koniecznie zdają sobie sprawę, że wspólnie tworzą tę samą branżę (np. przedstawiciele sklepów z żywnością ekologiczną, firm recyklingowych i rowerowych), jak i ci, którzy mogą w sobie widzieć konkurencję (np. różne sklepy z żywnością ekologiczną).

  Andrzej Żwawa

  Więcej: www.zig.eco.pl/
  fwie_zig

  * szota.biz
  © PasjoTeka / EkoPasja 2009 / 2012