www.EKOPASJA.pl

O PASJOTECE

Portal ma charakter informacyjny i niezależny. Materiały, które na nim znajdziesz, opierają się na zasadach lekkiej stopy. Promujemy ideę zrównoważonego rozwoju, odwołującą się nie tylko do ekologii, ale też świadomej konsumpcji i działań społecznych. Staramy się prezentować innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają ograniczać degradację środowiska naturalnego. Poszukujemy nowych trendów w designie i sztuce, które promują odpowiedzialny styl życia. Zależy nam na propagowaniu zachowań aktywizujących ludzi i pomagających w rozwoju wspólnot lokalnych. Zbieramy też pomysły na oryginalne sposoby spędzania czasu wolnego.

Aktywizacja – słowniczek

Kliknij na interesujące Cię hasło, aby je rozwinąć.

Myślenie

Ja

Trzymanie się ziemi i odlot

Działając na rzecz środowiska, możemy spotkać się z zarzutem, że mamy „odlot”, bo wierzymy, że może być inaczej.

Działając na rzecz środowiska trzymamy się ziemi, ale Ziemi przez duże Z. Jeśli wiara, że ludzie mogą postępować bardziej sensownie jest odlotem, jeśli odlotem jest działanie w tym kierunku, to ja startuję.

Pomysły

Organizacja społeczna

Organizacje obywatelskie nie są nastawione na zysk, tak jak przedsiębiorstwa czy firmy komercyjne. Organizacje te nie są nastawione na zdobywanie władzy, tak jak organizacje czy partie polityczne. Organizacje obywatelskie są nastawione na realizację określonych przez swoich członków misji i celów społecznych. Obecność i aktywność organizacji obywatelskich jest miernikiem dojrzałości i kondycji demokratycznego społeczeństwa. Zawsze możesz zostać wolontariuszem.

Projekt

Najpierw przychodzi do głowy pomysł, idea działania, związana z problemem, który dostrzegamy.

Potem następuje etap przygotowania projektu. Poprzez analizę problemu / ustalenie przyczyn i skutków jego występowania, poprzez analizę celów / określenie celów i oczekiwanych rezultatów ich realizacji formułujemy plan działań, przewidujemy sposób, osoby, czas i miejsce ich realizacji. Ustalamy budżet przedsięwzięcia. Bardzo często etap formułowania projektu przebiega według niżej opisanego schematu:

1. Jak jest? Opis sytuacji wyjściowej; wyjaśnienie, na czym polega problem
2. Jak mogłoby być? Opis wizji zmiany na lepsze
3. Dlaczego nie jest tak, jak mogłoby być? Określenie przyczyn występowania problemu
4. Co zrobić, żeby było lepiej? Żeby usunąć przyczyny występowania problemu? Określenie, co chcemy osiągnąć; określenie celów działania
5. Jak to zrobić? W jaki sposób osiągnąć cele? Opis działań, które można podjąć, żeby osiągnąć cele
6. Jak będzie przebiegała realizacja działań? Kto, co, kiedy, gdzie ma zrobić, żeby zrealizować zaplanowane działania? Opracowanie harmonogramu, planu pracy w czasie i w przestrzeni
7. Jakie środki są potrzebne do zrealizowania działań? Opracowanie budżetu przedsięwzięcia

Następnie podejmowane są prace organizacyjne, czyli nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami zainteresowanymi realizacją projektu, gromadzenie środków finansowych – wypełnianie i składanie wniosków o dotację.

Jeśli dostaniemy wsparcie finansowe, przystępujemy do realizacji projektu zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

A potem trzeba sprawdzić, czy osiągnęliśmy spodziewane rezultaty. Sporządzić sprawozdanie (dla siebie samych na pamiątkę) i dla instytucji wspierających.

Fundusze wspierające

Sponsor

Przerzucanie mostów

Informowanie o tym, co robimy

* szota.biz
© PasjoTeka / EkoPasja 2009 / 2012