www.EKOPASJA.pl

O PASJOTECE

Portal ma charakter informacyjny i niezależny. Materiały, które na nim znajdziesz, opierają się na zasadach lekkiej stopy. Promujemy ideę zrównoważonego rozwoju, odwołującą się nie tylko do ekologii, ale też świadomej konsumpcji i działań społecznych. Staramy się prezentować innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają ograniczać degradację środowiska naturalnego. Poszukujemy nowych trendów w designie i sztuce, które promują odpowiedzialny styl życia. Zależy nam na propagowaniu zachowań aktywizujących ludzi i pomagających w rozwoju wspólnot lokalnych. Zbieramy też pomysły na oryginalne sposoby spędzania czasu wolnego.

Dom – liczy się styl

Posiadanie

Przypuśćmy, że powierzchnia na jakiej żeruje kret pokrywa się z powierzchnią trawnika przed domem. Właścicielem trawnika jest człowiek. Ale i kret jest przekonany, że jest to jego trawnik. Przy czym oczywiście niby ten sam trawnik jest zupełnie czym innym dla jednego i drugiego. Jeśli człowiek jest zwolennikiem krótko strzyżonego, jednorodnego trawnika, wszystko to, co nie jest trawą o akceptowalnych przez niego parametrach będzie traktował jako chwast i będzie starał się to zniszczyć. Rośliny, które wyrywa, podlewa szkodliwymi środkami nie traktuje jako swojej własności. Z kretem jest inaczej. Likwidacja „chwastów” redukuje jego zasób posiadania i w konsekwencji dramatycznie ogranicza menu.

Jeśli człowiek wzniósł altanę, jest jej właścicielem. Kret nie, mimo, że stoi na jego trawniku. I odwrotnie, człowiek nie jest właścicielem kretowiska. I kret, i człowiek najchętniej wyeliminowaliby obiekty zbudowane przez drugiego. Niechciane obiekty w ich odczuciu szpecą. Kret jest bezradny wobec człowieka. Człowiek może dać kretowi do zrozumienia, że bez względu na to, co sobie myśli jest intruzem. A jeśli kret tego nie zrozumie, może go potraktować jak przestępcę, który narusza jego świętą własność trawnika i próbować się go pozbyć.

Kret jest zwierzęciem ukształtowanym przez ekosystem w którym żyje. Pojedynczy, konkretny kret nie może zmienić swoich zdolności i upodobań. Człowiek może. Może traktować własność trawnika wielowymiarowo. Nie sprowadzać go do płaskiego, pozbawionego wzorów dywanu. Może cieszyć się każdą rośliną, jaka wprowadza nowy kształt, nową barwę na jego trawniku i zaprasza nowe owady i zwierzęta. Kret nie będzie dla niego intruzem. Będzie mówił o nim mój kret.

* szota.biz
© PasjoTeka / EkoPasja 2009 / 2012