odpady

O co chodzi?

W dziale znajdziesz dokumentacje zachowań i osiągnięć, które zgodne są z zasadami lekkiej stopy i które warto promować. Prezentujemy tutaj materiały dotyczące nie tylko naszej najbliższej okolicy, ale też kraju, czy Globu. Opisywane działania mają pozytywny wpływ na nasze otoczenie i przyrodę, lub ograniczają degradację naszego środowiska. Im wyżej znajdują się one w hierarchii lekkiej stopy, tym większy sukces przedsięwzięcia.

EkoJarmarki

jarmarkWrocławskie Jarmarki Ekologiczne organizowane są cyklicznie od 2001 roku, dotychczas odbyło się około 20 edycji.

Pierwotną ideą Ekojarmarków jest sięganie do wrocławskich tradycji handlowych: wieki temu Wrocław był miejscem spotkań wielu szlaków handlowych co nie tylko sprzyjało rozwojowi gospodarczemu miasta ale przede wszystkim tworzyło tygiel kulturowy pełen obfitości i różnorodności.

Obecnie Ekojarmarki starają się skupić to co najlepsze regionie: lokalnych wytwórców produkujących metodami przyjaznymi dla człowieka i środowiska, rzemieślników, rolników ekologicznych. Staramy się aby plac Solny również i teraz był miejscem spotkań dla Wrocławian: to z myślą o nich tegoroczne Ekojarmarki otwierane są Biesiadą Ekologiczną podczas której można skosztować wspaniałe potrawy z lokalnych produktów ekologicznych przygotowane przez Lokalne Partnerstwa producentów z naszego regionu.

Ekojarmark jest jedyną imprezą tego typu w Polsce podczas której łączy się formułę niekomercyjnej imprezy masowej z promocją obszarów cennych przyrodniczo (promocja regionów, lokalnych producentów ekologicznych, turystyki zrównoważonej) oraz edukacji ekologicznej. Każda edycja imprezy wzbogacona jest o elementy edukacyjno – informacyjne – pokazy, warsztaty, konkursy ekologiczne.

Największą możliwością jaką daje Ekojarmark jest edukacja konsumentów – potencjalnych odbiorców produktów lokalnych, ekologicznych i tradycyjnych. Każda edycja imprezy wzbogacona jest o punkt informacyjny gdzie odwiedzający mogą znaleźć materiały edukacyjne wydawane przez Fundację Ekorozwoju (FER) oraz naszych partnerów oraz uzyskać informacje gdzie na co dzień można kupić polecane produkty czy też zasięgnąć porady.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ekojarmark.pl

* szota.biz
© PasjoTeka / EkoPasja 2009 / 2012